20 години България в НАТО и НАТО в България

Сборник с доклади от научна конференция с международно участие

През 2004 г. България се присъединява към НАТО с тържествена церемония – заедно с Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения. Днес, 20 години по-късно, Алиансът обединява общо 32 държави, които споделят общи стратегически и външнополитически цели, и заедно работят за утвърждаване на демократичните ценности. Като част от поредица инициативи за отбелязване на годишнината, Военна академия „Г. С. Раковски“ организира научна конференция с международно участие „20 години България в НАТО и НАТО в България“. Настоящият сборник представя докладите, представени по време на конференцията.

ISBN (online): 978-619-7711-52-3