154 години от смъртта на патрона на Военна академия – Георги Стойков Раковски

Георги Стойков Раковски остава в паметта на българите като просветител, учен, стратег и идеолог на българското националноосвободително движение, възпят от Вазов в „Епопея на забравените“ с думите: „Мечтател безумен, образ невъзможен, на тъмна епоха син бодър, тревожен… Твоят живот целий беше един блян!“