112 години от създаването на Военна академия „Г. С. Раковски“

На 12 април 2024 г. Военна академия „Г. С. Раковски“ отбеляза 112 години от своето създаване. На събитието присъстваха: министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, министърът на образованието и науката Галин Цоков, съветникът по сигурност и отбрана на Президента Илия Милушев; посланици и военни аташета, акредитирани в България; командири на командвания, военни формирования и структури в Министерството на отбраната и Българската армия; ректори на висши училища; представители на военно-патриотични съюзи и организации; бивши служители, партньори и приятели на Военна академия.

Празничният ден започна с тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на патрона на академията Георги Стойков Раковски. По случай празника, за постигнати високи резултати бяха наградени военнослужещи и цивилни служители от името на министъра на отбраната Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Бяха връчени дипломите на удостоени с почетно звание „почетен професор на Военна академия“ и придобили образователна и научна степен „доктор“. Празничният ден завърши с тържествен концерт.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев обрисува съвременната картина на Военната Алма матер. В словото си той отбеляза, че Военната ни академия е водеща не само във висшето военно образование, но и първенец, който се стреми това образование да бъде модерно и да отговаря адекватно на съвременните изисквания. „Днес общата ни цел е да се утвърждава Академията като водеща национална институция за висше образование, квалификация, научни и научно-приложни изследвания в областта на националната сигурност, стратегическото ръководство на отбраната и оперативното командване на Въоръжените сили“, посочи още генерал-майор Дочев и допълни, че научно-изследователският и преподавателски състав е от високо подготвени кадри.

„Кадрите на Военна академия са мотивирани и с висока експертиза работят за развитието на отбранителните сили на Родината. Уверен съм,  че  и занапред ще работите за изграждане на командири и личности, закалени в пламъка на родолюбието и с чувство за чест, достойнство и любов към България!“ е оценката на Президента и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев в неговия поздравителен адрес, прочетен от съветника по сигурност и отбрана Илия Милушев.

Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото висше военно училище в България. Създадена е със закон на 1 март 1912 г., приет от 15-ото Народно събрание. Тя има принос не само за оформянето на офицерския корпус, но и за изграждането на новата българска държава в духа на европейските ценности. Академията е водеща национална образователна институция с дългогодишни традиции във висшето образование за подготовка и обучение на офицери и студенти в различни магистърски специалности. Тя има грижата да формира бъдещите лидери на Република България – военнослужещи и граждани, способни да управляват Въоръжените сили и останалите елементи от системата за национална сигурност и отбрана.

На 14 април 2024 г. се навършват 203 години от рождението на патрона на Академията Георги Раковски, революционер и организатор на националноосвободителното движение в България. Идеологът на организираната националнореволюционна борба е роден през 1821 г. в Котел, в будно търговско-занаятчийско семейство. Още като ученик в Цариград разбира значението на българското историческо минало за укрепване на националното съзнание. Културно-историческите му възгледи се проявяват и в неговата публицистика.

Следваща>>