110 години знания, умения, компетенции

Сборник с доклади от научна конференция

Сборникът представя докладите, изнесени по време на конференцията „110 години – знания, умения и традиции”. Научният форум се организира от Военна академия „Георги Стойков Раковски” и фондация „Български ВВС” и се реализира от катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана”. Това е една от формите за отбелязване на празника на българската авиация и ВВС и е елемент от традиционната „Среща на поколенията“.

ISBN: 978-619-7711-03-5

Изтегли в PDF