108 години – знание и сила, наречени Военна академия „Г. С. Раковски“!