Да си спомним днес за „живата торпила“ поручик Димитър Списаревски, роден преди 105 години!