105 години Военна академия „Георги Стойков Раковски“

105-godini-cover

Авторски колектив

Книгата е юбилейно луксозно издание, посветено на 105-ата годишнина на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Издадена е на български и английски език и отразява не само историята и традициите на най-старото военно висше училище в България, но и съвременните му постижения. В отделни глави за първи път са представени всички началници на Военната академия до момента с кратки биографични данни, видните й възпитаници и осъвременената наградна система.Специално място е отделено на сградите в района на Академията, повечето от които са исторически и архитектурни паметници. Интерес буди и главата „Знание и сила“, посветена на историческия преглед на развитието на академичната военнообразователна система до наши дни.
Книгата е предназначена за широк кръг читатели и може да се намери в книжарниците на Военна академия „Георги Стойков Раковски“.