04.2022 преподаватели от катедра „Езиково обучение” на посещение в Националната академия по отбрана на Грузия в град Гори.

В периода 4-8.04.2022 г. доц. В. Георгиева, ст. преп. д-р А. Христова и ст. преп. Ю. Славчева от катедра „Езиково обучение” бяха на посещение в Националната академия по отбрана на Грузия в гр. Гори. Те проведоха уроци по английски език с курсантите, които  се обучават в бакалавърски програми и имаха възможност да се срещнат с началника на бакалавърската програма и с колеги-преподаватели по английски език, с които обмениха опит и идеи за бъдещо сътрудничество. Културната програма включваше посещение на музея на Сталин и на пещерния град Уплисцихе, населяван от желязната епоха до средните векове.