Юбилейна научна конференция на тема „95 години Военна академия „Георги Стойков Раковски“