Състояние и перспективи на конфликтите в Средиземноморския регион

Your

Автор: д-р Пламен Христов

Рецензенти

професор д-р Николай Слатински

професор д-р Величка Милина

ISBN 978-954-8425-89-6

Описание

Съвременната среда за сигурност в Средиземноморския регион се характеризира с качествено ново състояние на конфликтите в Сирия, Либия, Кипър и Ирак. Геополитическите цели на глобалните, регионалните и локалните актьори са обусловени от нови финансово-икономически характеристики и юридически рамки. Вследствие на това конфликтите в Близкия изток, Либия и Кипър, досега разглеждани от науката диференцирано, днес са обективно обвързани.

Водещо значение за тяхното развитие, мониторинг и управление и евентуално решение имат противопоставянето Иран – САЩ (Саудитска Арабия, ОАЕ, Израел) и финансово-икономическата криза (социална, енергийна и COVID-19), която е обща съставна на всички открити конфликти в т.нар. широк Близък изток (по терминологията на САЩ). Турция играе нова роля в Кюрдския и Либийския конфликт и разширява обхвата на противоречията си с Гърция.

Финансово-икономическата ситуация поражда обща компонента в регионалните конфликти. Енергийната компонента детерминира геополитическата и религиозно-политическата им съставна, което агрегира хипотезата за възможността да се състави обща формула за мониторинг, управление и евентуално решение. Тя притежава потенциал, който може да се използва в процеса на управление и решение на конфликтите в разглеждания регион. Потенциалът ѝ може да бъде както конструктивен, така и деструктивен, което зависи единствено от волята на политическия фактор.