„Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“ – годишна научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ – 17 – 18 май 2018 г. – втора част