Стратегическо планиране на операции за поддържане на мира и борбата с тероризма

СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА И БОРБАТА С ТЕРОРИЗМА - cover

Автор: полк. доц. д-р Иво Маринов.

Описание

Динамичните процеси на промени в сферата на сигурността през последните десетилетия предизвикват редица положителни явления и тенденции, но в същото време поставят и нови изисквания пред сило-вите структури на държавите. Новата среда за сигурност съдържа нови задачи, определя нови функции и изисква от въоръжените сили нова организация и структура.
В този аспект са и разискваните проблеми в учебника. Авторът анализира тероризма в съвременния свят, като разгледа същността, определенията и характеристиките му, видовете тероризъм и етапите в развитието му, целите, способите формите и тактическите му прийоми. Обърнато е внимание на инструментите на тероризма и неговите основни обекти – средства и методи, оръжията за терористична дейност, но най-вече новите видове оръжия. Засегнати са основните аспекти на стратегията за борбата с тероризма с военни средства – нивата, принципите и правилата за това.
Отделено е и необходимото място на операциите за поддържане на мира, основно на въпросите за видовете и характерните им черти, задачите, критериите за успех и принципите, прилагани в тях. Засегнати са проблемите по планиране използването на въоръжени формирования в борбата срещу тероризма и в операции за поддържане на мира. Подробно е разгледан модел на процеса на вземане на военно решение.
Книгата е с ISBN 978-954-9348-15-6, съдържа 105 страници, онагледена е с таблици и диаграми.