Стратегии и стратегическо ръководство на националната сигурност

СТРАТЕГИИ И СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ - cover

Автор: проф. Иван Методиев Симеонов.

Описание

Стратегиите са базови предпоставки за постигане на сложни об-щественозначими цели. Стратегиите и стратегическият подход предопределят изхода и сбъдването на най-важните исторически и съв-ременни събития.
Знанието в областта на стратегиите и в стратегическото изкуство поддържа интереса сред учените и специалистите и постоянно е обект на човешкото познание.
Независимо от хилядолетната си история и богатата палитра от стратегически шедьоври и днес липсва единно виждане за същността и съдържанието на стратегията като самостоятелна теоретично-приложна дисциплина. Целта на тази книга е да предложи един от възможните възгледи за стратегиите и стратегическото ръководство на сигурността в държавата.
Книгата е с ISBN 978-954-9348-15-6, съдържа 105 страници, онагледена е с таблици и диаграми.