Ръководствo за провеждане на практически занятия по дисциплината „Модели и методи за изследване на военните системи“

cover_nikolaj_penev

Вероятностни, статистически, оптимизационни и динамични модели и тяхното приложение във военното дело

Автор: доцент д-р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ