Подход за определяне на ефективността на системата за наблюдение на въздушното пространство в операциите

НАБЛЮДЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО В ОПЕРАЦИИТЕ - cover

Автор: Петрана Кокудева

Рецензенти:

полковник доц. д-р Светослав Славов

професор д.н. Димитър Недялков

ISBN 978-619-7478-91-4

Описание

Настоящата книга разглежда системата за наблюдение на въздушното пространство и оценката на нейната ефективност в контекста на настъпилите промени и реформи в структурата на системата за противовъздушна отбрана. Разработката има за цел да предложи методика за оценка на ефективността на системата за наблюдение в различни условия на обстановката и при конфликти с различна степен на интензивност. Това би допринесло за повишаване на общата ефективност на системата за противовъздушна отбрана чрез създаване на условия за пълно реализиране на възможностите на активните средства за противовъздушна отбрана.

<<Предишна