Научна конференция на тема „Военното образование и трансформацията на отбраната и въоръжените сили“ – 2006 г.