Международна научна конференция „Дългосрочни предизвикателства за развитие на средата на сигурност и изграждане на способности на въоръжените сили“ – 12 – 14 ноември 2019 г. – първа част