Медицинско осигуряване на формирования от българската армия в операции за поддържане на мира

cover-uzunov

Автори: НИКОЛАЙ КОЛЕВ, СТЕФАН УЗУНОВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ. КОЛЬО СПАСОВ, СТОЯН НАКОВ

Описание

Учебникът е предназначен за подготовката на слушатели, студенти и курсисти от Военна академия “Г. С. Раковски”. Той може да се използва и от офицери от щабовете и войските, независимо от принадлежността им към рода войски или мястото им във военната йерархия. Основание за това са думите на един български генерал, участник във войните за национално обединение: “Командирите и офицерите, особено тези от генералния щаб, трябва да познават функцио нирането на санитарната служба така добре, както и това на другите родове войски и служби. Познаването на санитарната служба ще им позволи да си дадат сметка за значението на предложенията, направени от специалистите лекари, и за стойността на аргументите, които те дават за тяхното приемане…” (Т. Радев. Санитарната служба във военно време. София, 1930).