Въздушният суверенитет и единно европейско въздушно пространство

Сборник доклади от научна конференция 9 октомври 2019 г.

Тематични направления

  • Сигурност и отбрана
  • Организация и управление на въоръжените сили
  • Психология
  • Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
  • Икономически растеж, инвестиции и иновации
  • Социални и институционални проблеми

ISBN 978-619-7478-36-5