Военна инфраструктура

cover-Rumen-Hristov-VI

Автор: подполковник д-р Румен Христов

Описание

Учебникът „Военна инфраструктура” дава базови знания по тематиката, които не са преподавани на обучаемите преди това. Разгледани са всички важни въпроси по отношение на дейностите, свързани с инфраструктурата, включително с практическа насоченост, за изграждане, управление и премахване на инфраструктура. В заключението накратко са обобщени основните моменти на въпросите, разгледани в учебника. Приложенията представят някои от по-важните документи за съответните описани дейности.

Необходимостта от написването на учебника е продиктувана от липсата на систематизирана литература в Министерството на отбраната по въпросите на инфраструктурата. При разработването му авторът си е поставил задача да опише най-важните процедури и дейности, свързани с инфраструктурата, които са включени и в учебната програма за дисциплината.