Бойно използване на реактивната артилерия в операциите

РЕАКТИВНА АРТИЛЕРИЯ-cover

Автор Атанас Ставрев Атанасов

Описание

Учебникът е разработен в съответствие с националните доктринални документи, като е използвана терминологията, основана на схващанията, залегнали в Тактическата доктрина на полевата артилерия на НАТО ААгtуР-5, приета със стандартизационно споразумение STANAG-2484, и артилерийските процедури, използвани в армиите от НАТО ААгtуР-1, приети със стандартизационно споразумение STANAG-2934. Ползвани са и наличната литература, опитът в учебния процес на Академията и са разгледани тенденциите за участието на силите и средствата в съвместната огнева поддръжка в съвременните операции. Проучени са постиженията на съвременните военна наука и практика на бойното използване на средствата за огнева поддръжка във военните конфликти през последните десетилетия по света.
Учебникът е предназначен за слушателите, обучаващи се във факултет “Командно-щабен“, преподавателите в Академията и за специализантите от курсовете за повишаване на квалификацията.