Бойно използване на полевата артилерия в операцията и боя

cover-ATANASOV-Boino_Izpolzvane

Автори:
подполковник доцент д-р Атанас Атанасов
подполковник д-р Цветан Димитров

Описание

В учебника са разгледани проблемите на използването на полевата артилерия на сухопътните войски, в специфични операции и в операции в специфична среда, планирането на периодите на огневата поддръжка и ефективността на огъня при поразяване на различни цели на бойното поле.

Учебникът е разработен в съответствие с националните доктринални документи, като е използвана терминология, основана на схващанията, залегнали в Тактическата доктрина на полевата артилерия на НАТО ААгtуР-5, приета със стандартизационно споразумение STANAG-2484, и Артилерийските процедури, използвани в армиите от НАТО ААгtуР-1, приети със стандартизационно споразумение STANAG 2934. Използвани са и наличната литература, опитът в учебния процес на катедрите, факултета и Академията, както и тенденциите при действия с полевата артилерия в операции на сухопътния компонент.