Бойно използване на полевата артилерия в операцията и боя

ПОЛЕВАТА АРТИЛЕРИЯ -cover

ВТОРА ЧАСТ
ПОДГОТОВКАТА И ВОДЕНЕТО НА БОЙНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ОТ АРТИЛЕРИЯТА ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНА И ОБЩА ПОДДРЪЖКА

Автор Иван Гюргаков

Описание

Разгледани са проблемите на полевата артилерия на Сухопътните войски, основните положения от нейното бойно използване в операциите и боя, подготовката и воденето на бойните действия от артилерията за непосредствена и обща поддръжка и използването на противотанковите резерви в борбата с бойните бронирани машини на бойното поле.
Учебникът е разработен в съответствие с националните доктринални документи, като е използвана терминологията, основана на схващанията, залегнали в Тактическата доктрина на полевата артилерия на НАТО ААгtуР-5, приета със стандартизационно споразумение STANAG-2484, и Артилерийските процедури, използвани в армиите от НАТО ААгtуР-1, приети със стандартизационно споразумение STANAG-2934. Използвани са наличната литература, опитът в учебния процес на Военна академия „Георги Стойков Раковски”, факултет „Командно-щабен” и неговите катедри, както и тенденциите при използването на силите и средствата в съвместната огнева поддръжка в съвременните операции на сухопътния компонент, постиженията на съвременната военна наука и практика и задълбоченият анализ на бойното използване на полевата артилерия във военните конфликти през последните десетилетия.
Учебникът е предназначен за слушателите, обучаващи се във факултет „Командно-щабен”, преподавателите в Академията и за специализантите от курсовете за повишаване на квалификацията.
Авторът на учебника доцент д-р Иван Гюргаков е преподавател в катедра „Сухопътни войски” към факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.