Бойно използване на маневрените формирования от Сухопътни войски

cover-enev

Автор: Eмил Енев

Описание

Настоящият учебник е предназначен за офицерите, слушателите и специализантите на обучение във факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”. В него, въз основа на доктрините на Сухопътни войски, бойните устави, Наставлението за служба на щабовете, Съвместните съюзни публикации, опита от тактическите учения и анализа на проведените бойни операции в кризисни региони през последните няколко години са разработени указания и насоки за подготовката, организирането, воденето и осигуряването на основните видове бой на маневрените формирования от типа механизиран, лекопехотен и танков батальон. Отделено е внимание на основните параметри на видовете бой и е направен опит за тяхното обвързване и доказване с ясни и точни за обучаемите аргументи и показатели.