Член на ДДОЕПК е председател на Групата за дистанционно обучение в Консорциума на военните академии!

Старши преподавател Грета Керемедчиева участва в заседание на членовете на Управителния съвет на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността на 25-27 октомври 2021 г. в гр. гр. Райхенау, Австрия.

Като председател на групата за дистанционно обучение тя отчете дейността през 2021 г. и планирането за 2022 г. По време на срещата бяха обсъждани редица важни теми, като:

  • предложението на Швеция да се създаде работна група за устойчивост на хибридните заплахи;
  • новите приоритети на НАТО на базата на оценката на стратегическите заплахи;
  • предложението на Канада за създаване на работна група за обсъждане на концепцията War, Peace, Security (WPS).
  • Планът за Стратегическите комуникации на Консорциума;
  • уебсайтовете на PfPC и GlobalNet, както и техният нюзлетър.;
  • изготвяне на годишен доклад за 2021г.
  • планиране на следващата среща на Управителния съвет.