Хибридни войни и ненасилствени революции

ХИБРИДНИ ВОЙНИ И НЕНАСИЛСТВЕНИ РЕВОЛЮЦИИ - cover

Никола Стоянов 

Рецензенти

полковник доц. д-р Георги Димитров Димов

професор, доктор на науките Георги Торнев

ISBN 978-619-7478-62-4

Описание

Водещата идея на второто допълнено издание на монографията е да представи един нов поглед на съвременните войни, белязани от динамиката на развитието на социалните, икономическите и военно-политическите взаимоотношения на различните политически субекти в периода на преход от еднополюсен към многополюсен свят. От симбиозата на основополагащите фактори – трансформацията на международната система за сигурност, променените представи на обществото за прилагане на въоръженото насилие като средство за решаване на политически противоречия, ролята на неправителствените играчи като субекти за упражняване на влияние върху обществено-политическия живот в отделни държави и развитието на информационните технологии – се ражда хибридната война. Акцентът в изследването е планираното и преднамерено дестабилизиране на определена държава да се представи като компонент на широкомащабна хибридна война, която се явява основна заплаха за националната сигурност в нашето съвремие. Изложеното потвърждава актуалността и доказва необходимостта от всеобхватни и задълбочени изследвания в посочената проблемна област.