Фалшивите новини

Фалшивите новини - cover

Автори: Петко Димов, Елислав Иванов

Рецензенти

професор д.н. Митко Стойков

професор д.н. Руси Маринов

доцент д-р Мила Серафимова

ISBN 978-619-7478-39-6

Изтегли в PDF

Описание

Разпознаване на фалшивите новини и дезинформацията в съвременната хибридна среда за сигурност

В настоящия монографичен труд е направен опит за теоретично осмисляне на феномена за създаването и разпространяването на фалшиви новини и дезинформация в съвременното информационно пространство и тяхното проявление като елемент на хибридните заплахи в съвременната среда за сигурност. Предназначен е за медийни експерти, журналисти, блогъри, военнослужещи и работещи в сферата на стратегическите комуникации, информац­ионните операции и връзките с обществеността, както и за широк кръг читатели, интересуващи се от представените проблеми.

Авторите полковник доц. д-р Петко Димов и бригаден генерал о.р. д-р Елислав Иванов са изследователи в Института за перспективни изследвания за отбраната към Военна академия „Г. С. Раковски“, специализирани в борбата с дезинформацията, хибридните заплахи и работата с интернет инструменти за разпознаване на рисковете в съвременната хибридна среда за сигурност.