Ученици от 55-то СУ„Петко Каравелов“- гр. София посетиха Военна академия „Г. С. Раковски“ днес

Ученици от 4a и 4в класове на 55-то СУ„Петко Каравелов“- гр. София, с класни ръководители Лидия Кирчева и Катя Димова, посетиха Военна академия „Г. С. Раковски“ днес.

Историци от Институт „Перспективни изследвания за отбраната“ на Академията запознаха младите родолюбци с историята на създаването, развитието и настоящето на военната ни Алма матер.

Преподавателите споделиха, че са очаровани от топлия прием и интересната беседа, поднесена по достъпен и увлекателен за децата начин.

Учениците посетиха паметниците на патрона на Академията Георги Раковски и на полковник Борис Дрангов, разгледаха комплекс „Царски зали“, залите, в които Цар Борис III е приемал всеки един офицер, завършил обучението си тук, в най-старото висше военно училище в България.