Учебно посещение на Националния университет по отбрана на Пакистан

На 14 юни 2022 г. на посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ с учебна цел беше делегация от Националния университет по отбрана на Ислямска република Пакистан, ръководена от комодор Рашид Махмуд, представител на ръководството на университета. Целта на визитата е запознаване с отбранителната политика на Република България и развитието на въоръжените сили.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев приветства гостите с „Добре дошли!“. По време на визитата, която е част от програмата на официалното посещение в България, на гостите беше представен брифинг за мисията, функциите, структурата и дейността на Военна академия „Г. С. Раковски“. Гост-лектори от Министерството на отбраната и преподаватели от факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Академията изнесоха брифинги за външната и отбранителната политика на България, българските перспективи за многонационално сътрудничество, както и за основните предизвикателства и заплахи пред сигурността в региона и техните възможни решения.

Представителите на Националния университет по отбрана на Пакистан се запознаха с културно-историческите забележителности в района на Академията и посетиха комплекс „Царски зали“, където комодор Махмуд благодари за доброто посрещане. Визити като настоящата са стъпка към насърчаване на взаимното разбирателство, сътрудничеството и оперативната съвместимост между държавите, армиите и военно-образователните институции.