Учебно посещение на Испанския съвместен щабен колеж

На 13 юни 2022 г. на учебно посещение във Военна академия „Г. С. Раковски“ беше група обучаеми от XXIII Съвместен командно-щабен курс на Испанския съвместен щабен колеж, ръководена от бригаден генерал Луис Торкал, началник на отдел „Отбранителна култура и дипломация“ в Министерството на отбраната на Кралство Испания. Сред обучаемите, освен испански офицери има и офицери от Франция, Португалия и Доминиканската република. Целта на визитата е запознаване с отбранителната политика на Република България, развитието на въоръжените сили, България и НАТО, както и българското участие в мироопазващи операции.

Началникът на Академията генерал-майор Тодор Дочев приветства гостите с „Добре дошли!“. По време на визитата, която е част от програмата на официалното посещение в България, на гостите беше представен брифинг за мисията, функциите, структурата и дейността на Военна академия „Г. С. Раковски“. Гост-лектори от Министерството на отбраната и преподаватели от факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Академията изнесоха брифинги за външната и отбранителната политика на България, отношението към основните проблеми на сигурността и българските перспективи за многонационално сътрудничество в тази област, както и за основните предизвикателства и заплахи пред сигурността в региона и техните възможни решения.

Представителите на Испанския съвместен щабен колеж се запознаха с културно-историческите забележителности в района на Академията и посетиха комплекс „Царски зали“, където бригаден генерал Торкал благодари за доброто посрещане.

Визити като настоящата са стъпка към насърчаване на взаимното разбирателство, сътрудничеството и оперативната съвместимост между държавите, армиите и военно-образователните институции.