Участие на преподаватели от катедра „Езиково обучение“ в международна конференция по проблемите на българския език

Старши преподавателите Русанка Ляпова и Диана Боримечкова от катедра „Езиково обучение“ на Департамент „ДОЕПК“ участваха в Първата международна научно-приложна конференция „Контакт на езици и култури“, която се проведе от 17 до 19 ноември 2023 г. в гр. Харманли.
Конференцията беше организирана от енергичния екип на катедра „Български език като чужд“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и събра представители както на академичната общност, така и на неправителствени организации, български училища зад граница и други институции, ангажирани с проблемите на преподаването на езика ни и интеграцията на чужденците у нас.
Домакин на конференцията символично беше основното училище в град Харманли, близо до което се намира регистрационно-приемателния център за бежанци. Част от докладите бяха посветени на езиковата бариера и проблемите с преподаването на български език на деца и възрастни бежанци. В стремежа си да привлекат вниманието на отговорните институции към трудната си задача да запазят родния език на българските деца мигранти в чужбина представителите на българските училища зад граница обявиха българския език за въпрос на национална сигурност и призоваха: „Да пазим заедно езика на България!“.
Различни университети и неправителствени организации споделиха своя опит и представиха съвременни учебни помагала и електронни ресурси по български език като чужд. Тематиката на докладите обхващаше широк спектър от въпроси с практико-приложен, лингвистичен, социално-психологически, етносоциален, нормативен и социокултурен характер. Асоциацията на преподавателите по български език като чужд (АПБЕЧ) като съорганизатор на събитието обяви, че започва работа по създаването на стандарти за граматична, лексикална и комуникативна прогресия по български език като чужд. Присъстващите имаха възможност да се запознаят с интересни научни съобщения за новостите в последното издание на Европейската езикова рамка, за включване на жестовия език в обучението по БЕЧ, за специфичните фонетични предизвикателства в работата с чужденци, за мястото на българския език в социалната работа с граждани, лишени от свобода и много други. Със своя доклад Ляпова и Боримечкова разшириха палитрата на разглежданите теми и бяха полезни с конкретни идеи, като разказаха на общността за спецификата и предизвикателствата при разработването на тестови материали за изпита по български език като чужд съгласно стандарта на НАТО STANAG 6001.
Благодарение на прекрасната организация конференцията и съпътстващата я кръгла маса преминаха в дух на конструктивност и споделен професионален ентусиазъм и положиха началото на истинска общност на преподаватели и специалисти, работещи активно в областта на българския език като чужд.

Контакт на езици и култури poster