Участие в международна научна конференция

На 14.12.2023 г. доц. д-р Валентина Георгиева и ст. преп. Диана Боримечкова участваха с доклади в международната научна конференция EL@RA „Technologies and Techniques to Support Sustainable Education in the Academic Sphere. Pedagogy 5.0 – Creativity, Flexibility and Thinking outside the Box“. Конференцията бе организирана от Техническия университет – София, Технологичния университет  – Дъблин, Техническия университет в Клуж Напока (Румъния) и Института на ООН за обучение и изследвания (UNITAR) в хибриден формат.

Доц. В. Георгиева представи изследване на тема „Teaching ESP at Different Educational Contexts in Bulgaria and Kazakhstan (a Contrastive Study)“ заедно с докторантката си Айгюл Йесенгелдинова от Евразийския национален университет (Казахстан). Изследването представи методически аспекти и данни от съпоставителен анализ на преподаването на английски език за специални цели в различните образователни среди в България и Казахстан, като бяха споделени добри практики за преподаване на военна терминология в българските висши военни образователни институции и съществуващите методи за преподаване на английски термини по различни предмети (напр. информатика, биология, химия) в средната образователна степен (9-11 клас) в Казахстан.

В презентацията си на тема „Advantages of WebQuest for the Foreign Language Training“  ст. преп. Диана Боримечкова представи възможностите за използване на образователната техника WebQuest в чуждоезиковото обучение. Включването на интернет-базирани учебни дейности с елементи на ролева игра стимулира креативността, автономността и мотивацията на обучаваните, като същевременно развива всички комуникативни умения. Основните характеристики, етапи на създаване и предимства на технологията WebQuest бяха демонстрирани на основата на конкретни задачи в конвенционален и онлайн формат, разработени за обучение по руски език на различни нива.