Успешно приключване на курс по английски език „Поддържане на езиковите умения – 2 ниво“

В периода 6.11-1.12.2023 г. в катедра „Езиково обучение” на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация” се проведе курс по английски език„Поддържане на езиковите умения – 2-ро ниво“с продължителност от 120 учебни часа.

В края на курса специализантите споделиха впечатленията си от обучението си, като благодариха на преподавателите за високия им професионализъм и прилагане на успешни методи за чуждоезиково обучение.

Преподавателите в курса доцент В. Георгиева, старши преподавател Д. Въчева и директорът на Департамента полк. доц. П. Димов пожелаха на курсистите нови професионални и лични успехи и бъдещи успехи в овладяването и обогатяването на знанията по английски език.