Успешно приключване на курсове за поддържане на езиковите умения по английски език

На 03.06.2022 г. в катедра „Езиково обучение” на департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация” приключиха курсовете „Английски език за поддържане и развитие на езиковите умения – 2-ро ниво” и „Английски език за поддържане и развитие на езиковите умения – 3-tо ниво”, които бяха продължителност от 120 учебни часа.

В края на курсовете специализантите споделиха впечатленията си от обучението си, като благодариха на преподавателите за професионалните им качества и старание.

Преподавателите в курсовете доцент В. Георгиева, старши преподавател Д. Танев, старши преподавател Д. Касалийска и старши преподавател К. Колева и директорът на Департамента полк. доц. П. Димов пожелаха на курсистите нови професионални и лични успехи бъдещи успехи в овладяването и обогатяването на знанията по английски език.

Снимките от връчване на удостоверенията при завършване на курса може да изтеглите от тук: https://photos.app.goo.gl/np6CuTftEEYJZQzC9