Успешно завърши курс „Връзки с обществеността – второ ниво“

Успешно завършилите специализанти от курс „Връзки с обществеността – второ ниво“ получиха удостоверения, връчени от заместник-началника на факултет „Национална сигурност и отбрана“ полковник доцент д-р Галин Иванов.
Обучението е важна част от дългогодишните усилия на Министерството на отбраната, Военната академия „Г. С. Раковски“ и катедра „Психология и лидерство“ за повишаване експертизата на военнослужещи и на цивилни служители, работещи в сферата на връзките с обществеността и стратегическите комуникации. Дейността придобива все по-голяма значимост в хармония с актуалните тенденции и потребности в международен и национален план и с новите отговорности на Въоръжените сили и Българската армия.
Сред акцентите в практико-приложната програма на курса, започнал на 2 май 2023 година, са кризисната комуникация, изграждането на ползотворно сътрудничество с институции, както и изявите на специализантите пред камера под формата на пресконференции и интервюта. Ръководител на курса е гл. ас. д-р Елица Николова.