Управление на околната среда

cover-stanisl-velev

Автор: Светослав Велев

Описание

Учебникът „Управление на околната среда” е предназначен за слушатели, студенти, докторанти и специализанти във Военна академия “Г. С. Раковски”. При разработването му са използвани законодателни актове, стратегически документи, национални, европейски и на НАТО публикации в областта на околната среда.

Разгледани са основните инструменти за управление на опазването на околната среда, екологичните аспекти на съвременните операции, военни дейности и практически способи за минимизиране на въздействието върху средата под формата на приложими екологични практики. Те са залегнали в съдържанието на учебните дисциплини „Управление на опазването на околната среда”, „Военна екология” и „Екология”. Може да се използва за разширяване знанията на офицерите от войските за ЯХБЗ по проблемите на организирането, планирането и осъществяването на дейностите за екологична защита (ЕЗ) както в операциите (включително на многонационални съвместни оперативни сили), така и във всекидневната войскова дейност.