Управление на знанието в научно-образователните организации – 2009 г.