Управление на веригата на стойността в индустрията и енергетиката

Baleva-COVER

Автор: Даниела Балева

Рецензенти
подполковник доц. д-р Светослав Велев
доцент д-р Георги Георгиев

ISBN 978-619-7478-07-5

Настоящият труд е предназначен за подготовка на студенти от специалност „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“ във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ по дисциплината „Управление на веригата на стойността в индустрията и енергетиката“. Може да се използва и от специалисти в областта на икономиката и енергийната сигурност за повишаване на тяхната подготовка в областта на управлението на веригата на стойността в стратегически сектори от икономиката като енергетика и индустрия.