Пилотен курс във Военна академия „Г. С. Раковски“

За времето от 11.04. до 15.04.2022 г, в Академията се проведе пилотен курс „Целеобразуване и целеразпределение в операциите – Тargeting процес“. Целта на курса е повишаване на квалификацията на експертите от тази област и във връзка със сформираните нови структури по съвместно определяне и поразяване на целите (Joint targeting) в щабовете на оперативно и стратегическо ниво. Тематиката на курса е съобразена с прилаганите процедури в НАТО.

Курсът бе организиран и проведен от преподаватели от катедра „Сухопътни войски“ и катедра „ВВС и ПВО“ на факултет „Командно-щабен“. Като гост-лектор по време на курса взе участие и полковник Фотиос Григориу от Щабния елемент за интегриране на силите на НАТО в Република България (NFIU).