Транснационалните корпорации като фактор за икономическата и националната сигурност

JEKOVA cover

Автор:
Вяра Жекова

Описание

Обект на изследване в монографията е дейността на транснационалните корпорации в световното стопанство, в частност в страните от Централна и Източна Европа, включително България, влиянието им върху протичането на трансформационните процеси, адаптирането на тези страни към глобалните предизвикателства, връзката и въздействието им върху икономическата и националната сигурност и суверенитета на националната държава. Изследванията и резултатите са предназначени за използване в процеса на обучението на слушателите, студентите и специализантите в областта на икономиката и международните икономически отношения и същевременно могат да послужат като конкретни препоръки при осъществяването на международната икономическа дейност и взаимоотношенията на ниво национална държава и ниво корпорация.