Теста ALCPT, който трябваше да се проведе на 10.03.2020 година, ще се проведе на 17.06.2020 г.
Теста ALCPT, съгласно раздел II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ще се проведе на 18.06.2020 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Срок за подаване на рапорти и заявления: 05.06.2020 г.

Поради късите срокове моля използвайте електронната платформа http://stanag.rndc.bg/register/ за да се регистрирате.