Уведомяваме Ви, че съгласно т. II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ALCPT ще се проведе на 3 ноември 2020 г. от 9.00 часа в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С. Раковски”.

В изпълнение на т. II, т. 7 от заповедта списъците на кандидатите за участие в теста във ВА „Г.С. Раковски“ следва да бъдат предоставени до 16.10.2020 г.

От тук можете да подадете рапорт по електронен път.