На 10.03.2020 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се проведе редовния тест ALCPT, сесия „ПРОЛЕТ 2020“. Теста ще се проведе в зала 227 с начален час 9:00.

Срок за подаване на рапорти и заявления: 01 – 15.02.2020 г.

Можете да се възползвате от възможността за онлайн регистрация за участие в теста на адрес http://stanag.rndc.bg