Датата за провеждане на теста ALCPT ще бъде обявена на 01.06.2020 г.