Теоретични аспекти на военния конфликт

ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ВОЕННИЯ КОНФЛИКТ - cover

Васил Тотев
Борис Богданов

Описание

Желанието на авторите е да се представят само западното разбиране и мислене за въоръжената борба и конкретно за войната, както и да се разберат основните стратегически, оперативни и дори тактически понятия и концепции. Те са базата на съвременните съвместни доктрини на НАТО и Въоръжените сили на САЩ. Необходимо е да се познава основното им предназначение, което дава възможност на многобройните участници в съвременните конфликти да говорят и да се разбират на един „език”, което означава да са оперативно съвместими.
Авторите не са имали за цел да сравняват понятията, моделите, концепциите на западната военна наука с руската, китайската или други школи. Те по-скоро смятат, че тези теоретични и научни школи имат своите достойнства, специфика и особености и че основното им предназначение е като на западната школа – установяване на общ „език” и разбиране за ситуацията или средата на всички равнища, за постигане на синхронизация, макар да прилагат други начини и да боравят с малко по-различна терминология и схващания.
Използваната литература почти изцяло е добита по електронен път, чрез изследване на много публикации в интернет.