Продължават изпитите със студентите-второкурсници (задочна и дистанционна форма на обучение), учещи в магистърски програми на Военна академия „Г. С. Раковски“

Изпит „Всеобхватен подход в управлението при кризи“, проведен днес от подполковник доц. д-р Живко Желев.

Изпит „Правна обосновка на противодействието на тероризма“, проведен днес от полковник доц. д-р Тотко Симеонов.