Състояние и насоки за развитие на продоволственото осигуряване на Българската армия в операции

СЪСТОЯНИЕ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОДОВОЛСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ В ОПЕРАЦИИ - cover

Автор: Ивайло Ралев

Рецензенти

полковник доцент д-р Любен Димитров

полковник доцент д-р Севдалин Спасов

ISBN 978-619-7478-64-8

Описание

Стъпвайки върху теоретичните основи на продоволственото осигуряване, монографията разглежда състава и значението на храната, извежда методите за определяне на денонощния енергиен разход на военнослужещите и техните хранителни потребности при специфичните условия на труд. Изследвано е състоянието на системата за полево продоволствено осигуряване на Българската армия и е описана организацията на дейността в операции. На тази база се предлагат насоки за развитие на продоволственото осигуряване в операции.

Тематиката е адресирана към обучаемите от Военна академия „Георги Стойков Раковски“, Националния военен университет „Васил Левски“, Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и всички длъжностни лица, които имат отношение към продоволственото осигуряване на Българската армия в операции.