Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната – 18 – 19 май 2017 г. – първа част