Съвременни комуникационни системи и технологии

СЪВРЕМЕННИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ - cover

Автор: доц. д-р Николай Пенев от катедра „Комуникационни и информационни системи” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Описание

Книгата разглежда основните видове телекомуникационни мрежи в зависимост от използваните в тях технологии за пренасяне и разпределяне на информацията. Специално място е отделено на стандартните интерфейси и протоколи, осигуряващи съвместимостта на данните и сигнализацията. Обърнато е внимание на концепцията за изграждане на мрежи от следващо поколение NGN, както и на комуникационните технологии, свързани с тази концепция. Разгледани са и развиващите се технологии, каквито са безжичните мрежи от четвърто поколение 4G и оптичните комутатори. Книгата съдържа информация за стандартни мрежови решения, услуги, комутатори, абонатни линии, устройства и интерфейси, които представляват интерес за потребителите и операторите на комуникационни мрежи.
Изданието може да бъде полезно за слушателите и студентите от Военна академия „Г. С. Раковски” по учебните дисциплини „Комуникационна и информационна съвместимост на военните и гражданските системи и мрежи”, „Комуникационни системи и технологии в сигурността и отбраната”, „Съвременни комуникационни технологии” и „Цифрови комуникационни мрежи и системи”, както и за студенти по сродни учебни дисциплини, които се изучават във висшите училища по специалностите „Комуникационна техника и технологии”, „Компютърни системи и технологии” и др.
Книгата съдържа 326 страници и е допълнена с подходящи онагледяващи таблици, снимки и диаграми.