Стратегически преглед на сигурността и отбраната

MitkoStojkov-cover
Митко Стойков

ISBN 978-619-7478-29-7

Описание

Целта на настоящата монография е да подпомогне методическата подготовка и участието на експертите в стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност и стратегическия преглед на отбраната.