Стартира „Стратегическия курс“ редовна форма във Военната академия

На 3 януари 2023г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ – факултет „Национална сигурност и отбрана” (ФНСО) започна  „Стратегически курс“, редовна форма на обучение. В него се подготвят офицери от Министерството на отбраната, структури на пряко подчинение на министъра на отбраната на Република България и от Българската армия. Курсът осигурява подготовка на специализантите за заемане на длъжности както на оперативно, така и на стратегическо ниво в системата за командване и управление.

С началото на новата година придобилият популярност сред офицерите „Стратегически курс“ се провежда в съкратени срокове и с повишена интензивност. Предпоставка за това е утвърдената нова учебна програма на курса, която беше разработена във факултета с подкрепата на дирекциите „Управление на човешките ресурси в отбраната“ и „Стратегическо планиране“ на Министерството на отбраната.
Деканът на ФНСО полковник проф. д-р Георги Димов откри обучението и изнесе встъпителните лекции.

Желаем успех на офицерите, които след курса на обучение могат да бъдат повишени във военно звание „полковник“!