Справочник на средства за електронна война

СПРАВОЧНИК НА СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННА ВОЙНА - cover

Автори: Анатоли Атанасов, Благой Благоев.

Описание

Справочникът има за цел да запознае читателя с класификацията на типовете радиосмутители на клетъчни комуникации и техните тактико-технически характеристики. Представени са 249 системи за електронна война на български, израелски, чешки, китайски, германски, американски, украински, руски и турски фирми и износители на специална продукция. Изделията са от края на ХХ век, а техническите им решения и технологията на производството са в основата на днешните средства, както и на най-съвременните системи в областта на електронната война. Основният акцент е поставен върху тактико-техническите данни.
В Справочника е използвана некласифицирана информация, посочена от фирмите производители в открити източници – брошури, интернет сайтове и каталози. Изданието съдържа богат снимков материал и може да се използва при обучение, планиране на електронна война (само от оторизирани институции), маркетингови изследвания и оценки на такъв тип средства и изделия.
Книгата съдържа 224 страници, онагледена е с таблици, снимки и диаграми.