Снабдяване на Българската армия с материални средства от втори клас

СНАБДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ-cover

Автор: Полк. доц. д-р РУМЕН ПЕНЧЕВ

Описание

Учебникът е предназначен за слушателите обучаващи се по специалността “Организация и управление на логистичното осигуряване на оперативно тактическите формирования” във ВА ”Г. С. Раковски”. В него се разглежда общата теория на снабдяването с материални средства и реализацията на функцията снабдяване в Министерството на отбраната и Българската армия, както и особеностите на снабдяването на войските с автомобилна и бронетанкова техника и имущества за нея.
Общата теория на снабдяването представя кратък преглед на историческото развитие на същото, същността и ролята на снабдяването, класификация на материалните средства и потоци в него. В отделни глави са разгледани спецификата на снабдяването в Министераството на отбраната и Българската армия с материални средства, проектите за превъоръжаване, моделите за сднабдяване, нормативните документи, особеностите в централизираното и децентрализирано снабдяване, органите извършващи придобиване на материални средства и други.